Bekijk het gevarieerde aanbod vakantiehuizen, villa's, appartementen en B&Bs, en boek eenvoudig een vakantiehuis in Friesland (Nederland), rechtstreeks bij de aanbieder of eigenaar, zonder extra kosten.

Zoek vakantiewoningen in een van de volgende plaatsen voor jouw vakantie in Nederland - Friesland.

Achlum Akkrum Anjum Appelscha Baaium Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bartlehiem Bears Blesdijke Blije Boelenslaan Boijl Boksum Bontebok Bozum Broek Burdaard Burgum Burum Damwald De Bokkebuurt De Tike De Veenhoop De Westereen Dearsum Deinum Delfstrahuizen Dijken Dokkum Doniaga Donkerbroek Drachten Driezum drogeham Dronryp Earnewald Earnewald / Eernewoude Easterein Easterein (Oosterend) Easterlittens Eastermar Easterwierrum Echten Echtenerbrug Echtenerburg Ee Eernewoude Elahuizen Elsloo Enkhuizen Feanwalden Ferwert Ferwoude Fochteloo Formerum Foudgum Franeker Gaastmeer Goënga Goingarijp Gorredijk Greonterp Grou Gytsjerk Hallum Hantum Harich Harkema Harlingen Haule Haulerwijk Heeg Hegebeintum Hemelum Hemrik Hiaure Hindeloopen Hitzum Hollum Holwerd Hommerts Hoornsterzwaag Houtigehage Huns Idskenhuizen It Heidenskip Jannum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jubbega Katlijk Kimswerd Kollum Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Koudum Koufurderrige Kubaard Langedijke Langelille Langweer Lauwersoog Leeuwarden Lemmer Lioessens Lippenhuizen Loënga Lollum Makkinga Makkum Mantgum Marrum Menaam Mirns Moddergat Molkwerum Munnekeburen Nes Nes-Akkrum Niawier Nijemirdum Nijetrijne Nijhuizum Noardbergum Noardburgum Noordwolde Noordwolde-Zuid Offenwier Offingawier Oldeberkoop Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldetrijne Olterterp Oosterbierum Oosterend Oosternijkerk Oosterwolde Oosterzee Oostrum Opeinde Oranjewoud Oudebildtzijl Oudega Oudega Súdwest-Fryslân Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudwoude Ouwster-Nijega Paesens Paesens-Moddergat Parrega Peins Piaam Pingjum Poppenwier Ravenswoud Readtsjerk (Roodkerk) Reduzum Reitsum Rien Rijs Rinsumageast Rottum Ruigahuizen Rutten Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scherpenzeel Schiermonnikoog Schoterzijl Sexbierum Siegerswoude Siegerwoude Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Sint Nicolaasga Slappeterp Sloten Sneek Snikzwaag Sondel Stavoren Steggerda Stiens Suawoude (Suwâld) Sumar Surhuisterveen Surhuizum Ter Idzard Terband Terherne Terkaple Ternaard Tersoal Tijnje Tirns Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Twijzelerheide Tytsjerk Tzummarum Uitwellingerga Veenklooster veenwouden Vegelinsoord Vinkega Vrouwenparochie Wanswert Warns Warstiens Warten Waskemeer Weidum Welsrijp Westergeest Westhem Westhoek Wierum Wijckel Wijnjewoude Winaam Winsum Wirdum Wommels Workum Woudsend Woutersoude Wyns Zandhuizen

Onze selectie

Zoekresultaat