Bekijk het gevarieerde aanbod vakantiehuizen, villa's, appartementen en B&Bs, en boek eenvoudig een vakantiehuis in Friesland (Nederland), rechtstreeks bij de aanbieder of eigenaar, zonder extra kosten.

Zoek vakantiewoningen in een van de volgende plaatsen voor jouw vakantie in Nederland - Friesland.

Achlum Akkrum Aldeboarn Anjum Appelscha Baaium Baard Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bartlehiem Bears beetgumermolen Beetsterzwaag Blesdijke Blije Boijl Boksum Bontebok Broek Burdaard Burgum Burum Damwoude De Bokkebuurt De Knipe De Tike De Veenhoop Dearsum Deinum Delfstrahuizen Den Burg Dijken Dokkum Donkerbroek Drachten Driezum drogeham Earnewald Easterein Easterein (Oosterend) Easterlittens Eastermar Echtenerbrug Ee Eernewoude Elahuizen Elsloo Engwierum Enkhuizen Exloo Ferwert Ferwoude Fochteloo Formerum Foudgum Franeker Gaastmeer Garyp Goënga Goingarijp Gorredijk Greonterp Grou Grouw Gytsjerk Hallum Hantum Harich Harkema Harlingen Haule Haulerwijk Heeg Heerenveen Hegebeintum Hemelum Hemrik Hiaure Hindeloopen Hitzum Hollum Holwerd Holwert Hommerts Hoornsterzwaag Houtigehage Huns Idskenhuizen It Heidenskip Jannum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jubbega Kimswerd Kollum Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Koufurderrige Kubaard Langedijke Langelille Langweer Leeuwarden Lioessens Ljussens Loenga Lollum Makkinga Makkum Mantgum Marrum Menaam Mirns Moarre Moddergat Molkwerum Munnekeburen Nes Nes-Akkrum Niawier Nieuwehorne Nij Beets Nijemirdum Nijetrijne Noardbergum Noardburgum Noordwolde Noordwolde-Zuid Offingawier Oldeberkoop Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldetrijne Olterterp Oosterend Oosterend (Terschelling) Oosterwolde Oosterzee Oostmahorn Oostrum Oudega Oudega Súdwest-Fryslân Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudwoude Ouwster-Nijega Paesens Paesens-Moddergat Parrega Peins Piaam Pingjum Poppenwier Putten Ravenswoud Readtsjerk (Roodkerk) Rien Rijs Rinsumageast Rottum Ruigahuizen Rutten Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scherpenzeel Schiermonnikoog Schoterzijl SIEGERSWOUDE Sint Annaparochie Sint Nicolaasga Slappeterp Sloten Sneek Snikzwaag Sondel Spanga Stavoren Steggerda Stiens Sumar Surhuisterveen Surhuizum Suwâld Ter Idzard Terherne Terkaple Ternaard Tijnje Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tytsjerk Tzummarum Uitwellingerga Ureterp Vlieland Vrouwenparochie Wanswert Warns Warten Waskemeer Weidum Westergeest Westhem Westhoek Wierum Wijnaldum Wijnjewoude Winaam Winsum Wommels Workum Woudsend Woutersoude Wyns Zandhuizen

Onze selectie

Zoekresultaat