Bekijk het gevarieerde aanbod vakantiehuizen, villa's, appartementen en B&Bs, en boek eenvoudig een vakantiehuis in Friesland (Nederland), rechtstreeks bij de aanbieder of eigenaar, zonder extra kosten.

Zoek vakantiewoningen in een van de volgende plaatsen voor jouw vakantie in Nederland - Friesland.

Achlum Akkrum Aldeboarn Anjum Appelscha Augustinusga Baaium Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bartlehiem Bears Birdaard Blesdijke Blije Boelenslaan Boer Boijl Boksum Bontebok Bozum Broek Burdaard Burgum Burum Damwald Damwoude De Bokkebuurt De Tike De Veenhoop De Westereen Dearsum Deinum Dijken Dokkum Doniaga Donkerbroek Drachten Driezum Drogeham Dronryp Earnewald Earnewald / Eernewoude Easterein Easterein (Oosterend) Easterlittens Eastermar Easterwierrum Echten Echtenerbrug Echtenerburg Ee Eernewoude Elahuizen Elsloo Engwierum Feanwalden Ferwert Ferwoude Fochteloo Formerum Foudgum Franeker Gaastmeer Goënga Goingarijp Gorredijk Greonterp Grou Hallum Harich Harkema Harlingen Haskerdijken Haule Haulerwijk Heeg Hegebeintum Hemelum Hemrik Hiaure Hindeloopen Hitzum Hollum Holwerd Hommerts Hoornsterzwaag Houtigehage Idsegahuizum Idskenhuizen It Heidenskip Jannum Jelsum Jislum Jistrum Jubbega Katlijk Kimswerd Kollum Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Koudum Koufurderrige Kubaard Langedijke Langelille Langweer Leeuwarden Lemmer Lens Lioessens Lippenhuizen Loënga Lollum Makkinga Makkum Mantgum Marrum Menaam Mirns Moddergat Molkwerum Munnekeburen Nes Nes-Akkrum Niawier Nijeholtpade Nijemirdum Nijetrijne Noardbergum Noardburgum Noordwolde Noordwolde-Zuid Offenwier Offingawier Oldeberkoop Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldetrijne Olterterp Oosterbierum Oosterend Oosternijkerk Oosterwolde Oostmahorn Oostrum Opeinde Oranjewoud Oudebildtzijl Oudega Oudega Súdwest-Fryslân Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudwoude Ouwster-Nijega Paesens Paesens Moddergat Paesens-Moddergat Parrega Peins Peperga Pingjum Poppenwier Ravenswoud Readtsjerk (Roodkerk) Reduzum Reitsum Ried Rien Rijs Rottum Ruigahuizen Rutten Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scherpenzeel Schiermonnikoog Schoterzijl Sexbierum Siegerswoude Siegerwoude Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Sint Nicolaasga Slappeterp Sloten Sneek Snikzwaag Sondel Stavoren Steggerda Stiens Suawoude (Suwâld) Sumar Surhuisterveen Surhuizum Ter Idzard Terband Terherne Terkaple Ternaard Tersoal Tijnje Tirns Tjalleberd Tjerkwerd Twijzelerheide Tytsjerk Tzummarum Uitwellingerga Veenklooster veenwouden Vegelinsoord Vinkega Vrouwenparochie Wanswert Warns Warstiens Warten Waskemeer Weidum Westergeest Westhem Westhoek Wierum Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Wijtgaard Winaam Winsum Wirdum Workum Woudsend Woutersoude Wyns Zandhuizen

Onze selectie

Zoekresultaat